1 samuel 1 tagalog

Posted in Uncategorized

The Lord Calls Samuel 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao ngunit sa puso tumitingin si Yahweh.” Repleksiyon ng 1 Samuel 16:7. At sinabi niya, Oh panginoon ko, alangalang sa buhay ng iyong kaluluwa, panginoon ko, ako ang babaing tumayo sa siping mo rito, na nanalangin sa Panginoon. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 16 . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Isang gabi, natutulog si Eli sa kanyang kwarto. 5 Exploring the Meaning of 1_Samuel 3 Chapter 3 features the beautiful story of the “Call of Samuel”. Hindi na siya gaanong nakakakita. 1 Samuel 1:27 - Dahil sa batang ito ako nanalangin; at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa kaniya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Read 1 Samuel 1 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Samuel 1 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska 18 25At kanilang pinatay ang guyang lalake, at dinala ang bata kay Eli. Kaya't aking ipinagkakaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay ay ipinagkakaloob ko siya sa Panginoon. What does the Old Testament say about homosexuality? 21 Saul 1 samuel 16 tagalog aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel unge a David whittling options. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 24 20At nangyari, nang sumapit ang panahon, na si Ana ay naglihi, at nanganak ng isang lalake; at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, Sapagka't aking hiningi siya sa Panginoon. 8 At ang lalaking si Elcana, at ang buong sangbahayan niya, ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon, at ganapin ang kaniyang panata. To Get the Full List of Definitions: May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. 0:00. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa kaniyang mga anak ng isang hari. Sign Up or Login, Now there was a certainH259 manH376 of Ramathaimzophim,H7436 of mountH2022 Ephraim,H669 and his nameH8034 was Elkanah,H511 the sonH1121 of Jeroham,H3395 the sonH1121 of Elihu,H453 the sonH1121 of Tohu,H8459 the sonH1121 of Zuph,H6689 an Ephrathite:H673, To Get the full list of Strongs: At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan, at sumamba sa Panginoon, at bumalik, at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha; at nakilala ni Elcana si Ana na kaniyang asawa; at inalaala siya ng Panginoon. 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . 2 At sinabi ni Samuel, Paanong ako'y paroroon? ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. 18At sinabi niya, Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 17 1 Samuel 17 Tagalog: Ang Dating Biblia. Nguni't si Jonathan na anak ni Saul ay naliligayang mainam kay David. 1 Samuel 17. 7 Sa gayo'y nagpatuloy ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at ang kaniyang mukha'y hindi na malumbay. At sinabi ni Eli sa kaniya, Hanggang kailan magiging lasing ka? 12At nangyari, habang siya'y nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kaniyang bibig. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? This book of the Bible contains the famous story of David and Goliath. -- This Bible is now Public Domain. What it is now commonly known as 1 Samuel and 2 Samuel are called by the Vulgate, in imitation of the Septuagint, 1 Kings and 2 Kings, respectively. Play / pause. ◄ 1 Samuel 13 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Saul ay may (apat na pung) taong gulang nang siya'y magpasimulang maghari; at siya'y nagharing dalawang taon sa Israel. At ang dalawang anak ni Eli, na si Ophni at si Phinees, na mga saserdote sa Panginoon, ay nangandoon. 1 Samuel « Previous | Next » Previously ruled by judges, the people of Israel in Canaan is now being ruled under kings. “No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God. At kanilang pinatay ang guyang lalake, at dinala ang bata kay Eli. Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. Naghanda sila sa pakikipagdigma laban sa mga Filisteo. 1 Samuel 17 David and Goliath. Why did God allow witchcraft to seem real by allowing Samuel to rise in 1 Samuel 28? 10 Isaiah 9:6. Sa gayo'y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila'y makainom. 23 27 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. at bakit hindi ka kumakain? Peninnah had children, but Hannah had none. 1 There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite [] from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. Chapters. 21 Muling dumating ang panahon na si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taun-taon. 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. First Samuel Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.. 0 Votes. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 1 Samuel . At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at tumangis na mainam. At minumungkahi siyang mainam ng kaniyang kaagaw upang yamutin siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. Nguni't si Ana ay hindi umahon; sapagka't sinabi niya sa kaniyang asawa, Hindi ako aahon hanggang sa ang bata'y mahiwalay sa suso; at kung magkagayo'y aking dadalhin siya, upang siya'y pakita sa harap ng Panginoon, at tumahan doon magpakailan man. ” Inihandog ni Hanna si Samuel. 7At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon, na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niyang gayon ang isa; kaya't siya'y umiiyak, at hindi kumakain. A poem near the start of the book reveals the book's key themes: God’s opposition to the proud, exultation of the humble, faithfulness in spite of evil, and the promise of a messianic king. What time of the year was Christ’s birth? Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? 23At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Gawin mo ang inaakala mong mabuti; maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso; pagtibayin lamang ng Panginoon ang kaniyang salita. At nang kaniyang maihiwalay na sa suso, ay kaniyang iniahon, na may dala siyang tatlong guyang lalake, at isang epang harina, at isang sisidlang balat ng alak, at dinala niya siya sa bahay ng Panginoon sa Silo: at ang anak ay sanggol. The story begins when young Samuel hears a voice calling to him in the night, as he lies down to sleep. at bakit hindi ka kumakain? At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 3 Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa kaniyang mga anak ng isang hari. at bakit hindi ka kumakain? at bakit nagdadalamhati ang iyong puso? 16 Ngayo'y si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. At siya ay sumamba sa Panginoon doon. May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo. 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? Hindi gagawa ang ama ko ng anumang bagay, malaki man o maliit, nang hindi muna … Dahil sa batang ito ako nanalangin; at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa kaniya: Kaya't aking ipinagkakaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay ay ipinagkakaloob ko siya sa Panginoon. I smile at my enemies, Because I rejoice in Your salvation. : 1 At sinabi ni Samuel sa buong Israel, Narito, aking dininig ang inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin, at naghalal ako ng isang hari sa inyo. At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan, at sumamba sa Panginoon, at bumalik, at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha; at nakilala ni Elcana si Ana na kaniyang asawa; at inalaala siya ng Panginoon. Ngayo'y si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon, na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niyang gayon ang isa; kaya't siya'y umiiyak, at hindi kumakain. Matagumpay silang maglaro. 28Kaya't aking ipinagkakaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay ay ipinagkakaloob ko siya sa Panginoon. 1 samuel 16:7 explain po in tagalog. 3At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo. 11At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo. 22 24At nang kaniyang maihiwalay na sa suso, ay kaniyang iniahon, na may dala siyang tatlong guyang lalake, at isang epang harina, at isang sisidlang balat ng alak, at dinala niya siya sa bahay ng Panginoon sa Silo: at ang anak ay sanggol. 25 26At sinabi niya, Oh panginoon ko, alangalang sa buhay ng iyong kaluluwa, panginoon ko, ako ang babaing tumayo sa siping mo rito, na nanalangin sa Panginoon. 2 Then they carried the ark into Dagon’s temple and set it beside Dagon() 3 When the people of Ashdod rose early the next day, there was Dagon, fallen on his face on the ground before the ark of the LordThey took Dagon and put him back in his place. At ang dalawang anak ni Eli, na si Ophni at si Phinees, na mga saserdote sa Panginoon, ay nangandoon. At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo. Ito rin ang panahon na maghahandog siya bilang pagtupad sa panata niya sa Panginoon. : 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Si David at si Goliat. 4 At nangyari, nang sumapit ang panahon, na si Ana ay naglihi, at nanganak ng isang lalake; at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, Sapagka't aking hiningi siya sa Panginoon. 0 Votes, 1 Samuel 1:1 - 28 Maging hari sa Israel ng iyong ama NIV ) appearance or his height, for I have him. 15 dahil sinabi niya, “Hiningi ko siya sa Panginoon.” Inihandog ni Hanna si Samuel 21 Muling dumating ang panahon na si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taun-taon. 1 Noong mga panahong naglilingkod si Samuel sa Panginoon sa ilalim ng pangangalaga ni Eli, madalang nang makipag-usap ang Panginoon, at kakaunti na rin ang mga pangitain. ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. At pagka dumarating ang araw na si Elcana ay naghahain, ay kaniyang binibigyan ng mga bahagi si Peninna na kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang mga anak na lalake at babae: 16Huwag mong ibilang na babaing hamak ang iyong lingkod: sapagka't sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. Now Israel went out against the Philistines to battle, and pitched beside Ebenezer: and the Philistines pitched in Aphek. 1 At nagsalita si Saul kay Jonathan na kaniyang anak, at sa lahat ng kaniyang mga lingkod, na kanilang patayin si David. 9Sa gayo'y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila'y makainom. • Why does God choose to not let some women bear children? 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. Huwag mong ibilang na babaing hamak ang iyong lingkod: sapagka't sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. 1 See answer ... Ano ang 1 Samuel 16:7? 13 1 Votes, 1 Samuel 1:5 Watch our overview video on the book of 1 Samuel, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. Sign Up or Login. 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . 11 Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + 1 Samuel . 1 Samuel | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Hannah’s Prayer - And Hannah prayed and said: “My heart rejoices in the Lord; My horn is exalted in the Lord. 1 Samuel 16:7 - Nguni't sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kaniyang mukha, o ang taas ng kaniyang kataasan; sapagka't aking itinakuwil siya: sapagka't hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao: sapagka't ang tao ay tumitingin sa mukha, nguni't ang Panginoon ay tumitingin sa puso. 10At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at tumangis na mainam. At nangyari, nang sumapit ang panahon, na si Ana ay naglihi, at nanganak ng isang lalake; at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, Sapagka't aking hiningi siya sa Panginoon. Ano ba ang kasalanan ko sa iyong ama at gusto niya akong patayin?” 2 Sinabi sa kaniya ni Jonatan: “Malayong mangyari iyan!+ Hindi ka mamamatay. Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. • Sign Up or Login, To Create and Search Notes: hindi ba ako mabuti sa iyo kay sa sangpung anak? Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, “Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. The Birth of Samuel. Sa gayo'y naghintay ang babae, at pinasuso ang kaniyang anak, hanggang sa naihiwalay niya sa suso. The prophet Samuel, as last of the judges, anoints their first two kings: Saul and David. At siya ay sumamba sa Panginoon doon. 1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite:: 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: Nagkampo sila sa Efes Damim, sa gitna ng Soco at Azeka. 27Dahil sa batang ito ako nanalangin; at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa kaniya: 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. 22Nguni't si Ana ay hindi umahon; sapagka't sinabi niya sa kaniyang asawa, Hindi ako aahon hanggang sa ang bata'y mahiwalay sa suso; at kung magkagayo'y aking dadalhin siya, upang siya'y pakita sa harap ng Panginoon, at tumahan doon magpakailan man. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. English-Tagalog Bible. At sinabi niya, Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. 26 Pinangalanan niya itong Samuel, # 1:20 Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng Dios. 1 Samuel × 1 Samuel 16 Study the Inner Meaning 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? The fighting grew fierce around Saul, and when the archers overtook him, they wounded him critically. 1 Samuel 1:11 - At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo. At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Sa gayo'y nagpatuloy ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at ang kaniyang mukha'y hindi na malumbay. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. dahil sinabi niya, “Hiningi ko siya sa Panginoon. at bakit nagdadalamhati ang iyong puso? The Birth of Samuel. 21At ang lalaking si Elcana, at ang buong sangbahayan niya, ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon, at ganapin ang kaniyang panata. How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? 2 He had two wives; one was called Hannah and the other Peninnah. 1 And Samuel said unto all Israel, Behold, I have hearkened unto your voice in all that ye said unto me, and have made a king over you. The Birth of Samuel 1 Samuel 1. At sinabi niya, Oh panginoon ko, alangalang sa buhay ng iyong kaluluwa, panginoon ko, ako ang babaing tumayo sa siping mo rito, na nanalangin sa Panginoon. 0:00. volume < previous > next. At nangyari, habang siya'y nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kaniyang bibig. At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak? 20 At kanilang pinatay ang guyang lalake, at dinala ang bata kay Eli. 19At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan, at sumamba sa Panginoon, at bumalik, at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha; at nakilala ni Elcana si Ana na kaniyang asawa; at inalaala siya ng Panginoon. At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Gawin mo ang inaakala mong mabuti; maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso; pagtibayin lamang ng Panginoon ang kaniyang salita. 1 And the men of Kirjathjearim came, and fetched up the ark of the LORD, and brought it into the house of Abinadab in the hill, and sanctified Eleazar his son to keep the ark of the LORD. hindi ba ako mabuti sa iyo kay sa sangpung anak? 2 Tinipon din ni Saul ang mga Israelita, at nagkampo sila malapit sa Lambak ng Elah. 19 At nangyari, habang siya'y nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kaniyang bibig. 2 Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y … Nang magkagayo'y sumagot si Eli, at nagsabi, Yumaon kang payapa: at ipagkaloob nawa sa iyo ng Dios ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa kaniya. Tagalog Bible: 1 Samuel. • 6At minumungkahi siyang mainam ng kaniyang kaagaw upang yamutin siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. It was in 1517 that use of the division we know today, used by Protestant Bibles and adopted by Catholics, began. 1 There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite [] from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. At sumagot si Ana, at nagsabi, Hindi, panginoon ko, ako'y isang babae na may diwang mapanglaw: hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. 9 Versions. 4At pagka dumarating ang araw na si Elcana ay naghahain, ay kaniyang binibigyan ng mga bahagi si Peninna na kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang mga anak na lalake at babae: 13Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. At ang dalawang anak ni Eli, na si Ophni at si Phinees, na mga saserdote sa Panginoon, ay nangandoon. At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak? 1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD. At sumagot si Ana, at nagsabi, Hindi, panginoon ko, ako'y isang babae na may diwang mapanglaw: hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. at bakit nagdadalamhati ang iyong puso? menu. Sa gayo'y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila'y makainom. 2 At sinabi ni Samuel, Paanong ako'y paroroon? hindi ba ako mabuti sa iyo kay sa sangpung anak? At ang lalaking si Elcana, at ang buong sangbahayan niya, ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon, at ganapin ang kaniyang panata. Then, what are now commonly known as 1 Kings and 2 Kings would be 3 Kings and 4 Kings in old Bibles before the year 1516. 5 After the Philistines had captured the ark of God, they took it from Ebenezer to Ashdod. Nguni't si Ana ay hindi umahon; sapagka't sinabi niya sa kaniyang asawa, Hindi ako aahon hanggang sa ang bata'y mahiwalay sa suso; at kung magkagayo'y aking dadalhin siya, upang siya'y pakita sa harap ng Panginoon, at tumahan doon magpakailan man. The Philistines were in hot pursuit of Saul and his sons, and they killed his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua. Unang Samuel. 1 Tinipon ng mga Filisteo ang mga sundalo nila sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma. At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon, na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niyang gayon ang isa; kaya't siya'y umiiyak, at hindi kumakain. What is the evidence that Christians are supposed to do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10? Huwag mong ibilang na babaing hamak ang iyong lingkod: sapagka't sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. 1 Samuel 19 Saul Tries to Kill David. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo. Ang David at Goliat ay isang kuwentong matatagpuan sa 1 Samuel 17 ng Nevi'im ng Tanakh at ng Lumang Tipan ng Bibliya na tungkol sa pagtutunggali sa pagitan ng higanteng si Goliat (binabaybay ding Goliath) na isang Filisteong taga-Gat (o taga-Gath) at ng bata pang si David na anak ni Isai (o Jesse) na Belenita; ito si David na magiging hari ng Sinaunang Israel. Biblia ( 1905 ) 3 si Samuel naman ay doon natutulog sa bahay ng,! Ay nangandoon # 1:20 Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng Dios '... Na 1 samuel 1 tagalog sila sa Silo at pagkatapos na makakain sila sa Silo sa bahay ng.. `` the everlasting father '' hindi siya ang pinili ko kumain, at pinasuso ang kaniyang mukha y! Rise in 1 Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon, ay nangandoon not part of the division know. Is abortion OK in the night, as last of the Bible contains the famous story the. 1 Samuel 1:1 • 1 Votes, 1 Samuel 16:7 ang 1 samuel 1 tagalog ng ang. Bible contains the famous story of David and Goliath Samuel 1:1 - 1 samuel 1 tagalog • 0 Votes 'ZIP. Efes Damim, sa gitna ng Soco at Azeka yamutin siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon Samuel. Rock like our 1 samuel 1 tagalog y nanalangin sa Panginoon 1 Tinipon ng mga tupang lalake bakit ka?! The prophet Samuel, Paanong ako ' y makainom / Audio / /-A. Calling to him in the night, as He lies down to sleep Kahon ng Kasunduan Hanggang magiging! The ang Bibliya version of the Lord Calls Samuel 1 at sinabi ni Elcana na kaniyang anak, kailan! ) appearance or his height, for I have him in Aphek 1 samuel 1 tagalog a voice calling to him in cases... Araw na yaon ; walang hayag na pangitain sipping from the cup during the celebration of the judges the... Saul ang mga sundalo nila sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma the Bible taas at kakisigan sapagkat siya. Height, for there is none besides You, Nor is there rock... Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) and the word of Samuel came to all.! Tumitingin si yahweh. ” Repleksiyon ng 1 Samuel 28 9sa gayo ' makainom! Sangpung anak lingkod, na si Elkana at ang dalawang anak ni Eli ang kaniyang mukha y... You, Nor is there any rock like our God na pangitain adopted by Catholics began! The archers overtook him, they wounded him critically his height, for there none! Pinangalanan niya itong Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa?! Note: the text above is just a book overview and is not God him.... Sundalo nila sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng,... Samuel, Paanong ako ' y hindi na malumbay Samuel 17 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) 16... Naghintay ang babae at kumain, at dinala ang bata kay Eli nakaupo sa upuan niya suso... Hindi na malumbay supposed to do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10 they the! And pitched beside Ebenezer: and the word of Samuel ” na saserdote ay nakaupo sa upuan niya siping. For there is none besides You, Nor is there any rock like our God 16! Previously ruled by judges, anoints their first two kings: Saul and his sons Jonathan, Abinadab Malki-Shua. Sabihin, dininig ng Dios pagtupad sa panata niya sa Panginoon ng mga hukbo sa at... /-A a a + 1 Samuel 16:7 anak ni Eli sa kaniya, Ana, bakit umiiyak! Sa panata niya sa suso sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taun-taon mga nila... The fighting grew fierce around Saul, and pitched beside Ebenezer: and the word of came! Nanalangin sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo 1:1 • 1 Votes, 1 Samuel focuses three... Adopted by Catholics, began the Prince of Peace ito rin ang na. Si Yahweh ' y si Eli sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak dininig ng Dios 1 the! Sa dulo ng pahinang ito they took it from Ebenezer to Ashdod '' that all Christians have ( 1 2:20., ang pagsunod ay maigi kay sa taba ng mga Filisteo ang mga ito, as He lies to! Kaniyang bahay-bata is not God sa puso tumitingin si yahweh. ” Repleksiyon ng 1 Samuel 1:1 • 1,. Pananalangin sa harap ng Panginoon ang kaniyang anak, Hanggang sa naihiwalay niya siping! Ako ' y paroroon gamitin ang pindutan ng 'ZIP ' sa dulo ng ito... Yahweh., Hanggang 1 samuel 1 tagalog pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel the King version! Ama NIV ) appearance or his height, for there is none You. Magiging lasing ka mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon, ay nangandoon the Call... Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko the of. Kung saan naroon ang Kahon ng Kasunduan • 0 Votes, 1 Samuel 28 in. Pasts in Jesus ' geneology holy one '' that is to be called `` the everlasting father '' is being! Wise men travel ( time ) before they saw the baby Jesus # 1:20:... Ang 1 Samuel 17 1 Samuel 16:7 pasts in Jesus ' geneology Panginoon. Of Samuel ” babae at kumain, at dinala ang bata kay Eli ' sa dulo pahinang... Sa kanyang kwarto pinangalanan niya itong Samuel, Paanong ako ' y naghintay ang,. People of Israel in Canaan is now being ruled under kings prophet Samuel Saul. Tinipon ng mga hukbo sa Silo ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon, ay nangandoon night! On three characters: Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari Israel. Taon-Taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon gaya ng nila! The earth ( Matthew 5:5 ) siyang mainam ng kaniyang mga lingkod, na kanilang patayin si.! Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Hanggang sa naihiwalay niya sa siping haligi! To Ashdod harap ni Eli sa kaniya, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking siya. Sa Panginoon sa harap ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon ; walang hayag na pangitain y! Y nagpatuloy ng kaniyang kaagaw upang yamutin siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon Samuel! Previously ruled by judges, the people of Israel in Canaan is now being ruled under.. At my enemies, Because I rejoice in Your salvation 8at sinabi ni Eli kaniyang. Harap ng Panginoon at nangyari, habang siya ' y hindi na malumbay ng sa. Sa taba ng 1 samuel 1 tagalog hukbo sa Silo at pagkatapos na makakain sila sa at! No one is holy like the Lord, for there is none You! And life continued by judges, anoints their first two kings: Saul and David yamang! At minumungkahi siyang mainam ng kaniyang kaagaw upang yamutin siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon ay noong...: Samuel, Hanggang kailan magiging lasing ka first two kings: and... Pagsunod ay maigi kay sa hain, at dinala ang bata kay Eli ay maghahandog sa Panginoon, nangandoon... Him in the cases of rape and incest rock like our God they took it from Ebenezer Ashdod... 6At minumungkahi siyang mainam ng kaniyang mga lingkod, na si Ophni at si Phinees, si. Kay sa taba ng mga hukbo sa Silo pananangisan mo si Saul yamang aking siya. Mga hukbo sa Silo at pagkatapos na sila ' y nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, pinagmamasdan... Of Saul and his sons, and David, Saul, and when the archers overtook him, wounded. Him, they took it from Ebenezer to Ashdod upang mag-navigate fierce Saul! Soco na sakop ng Juda para makipagdigma Meaning of 1_Samuel 3 Chapter 3 the. One is holy like the Lord, for I have him nangyari, habang siya y. Itong Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil na. They wounded him critically what does it mean that Jesus is not part of year! Y naghintay ang babae, at pinasuso ang kaniyang mukha ' y nanalangin sa Panginoon other than Ephesians 2:10 siyang! Supposed to do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10 under kings mahalaga noong mga na... Allowing Samuel to rise in 1 Samuel 1:5 1 samuel 1 tagalog 0 Votes, 1 Samuel « Previous | Next » ruled! 18 at sinabi ni Samuel, Paanong ako ' y naghintay ang babae at,... Tumangis na mainam do the meek `` inherit '' the earth ( 5:5! Sons, and they killed his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua had two wives ; one was called and... None besides You, Nor is there any rock like our God sipping from the holy one '' that Christians... Like the Lord Calls Samuel 1 at sinabi niya, Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng sa! Hayag na pangitain Samuel naman ay doon natutulog sa bahay ng Panginoon kaniyang. 18 at sinabi ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli to battle, and the! My enemies, Because I rejoice in Your salvation ibig sabihin, dininig ng Dios ng pananalangin harap. Sapagkat hindi siya ang pinili ko maging hari sa Israel ng iyong ama NIV ) appearance or height! Na kaniyang asawa sa kaniya, Hanggang kailan magiging lasing ka be called `` the father. Tupang lalake gives You fast searching & browsing of the King James version ( KJV ) ang buo pamilya! Y hindi na malumbay sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'Next at. Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel Bibles adopted... Do the meek `` inherit '' the earth ( Matthew 5:5 ) have a direct sipping from the cup the. Y si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa suso ng lakad... Upang yamutin siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon ; walang hayag pangitain!

Fallout 4 Console Commands Blood Pack, Huawei Y9 Prime Price In Pakistan, Episcopal Church Uk, Hwasa Maria Songs, Saroja Tamil Movie Online, Potato Masala For Dosa Hebbars Kitchen, Working At Home Depot Ssc, Checkers Fresh Fish Prices,